Głównym partnerem Wydawnictwa jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wejdź na stronę

Witamy na naszej stronie


Magazyny, wydania z roku 2015/2016

STYCZEŃ 2015, przeczytaj magazyn LUTY 2015, przeczytaj magazyn MARZEC 2015, przeczytaj magazyn KWIECIEŃ 2015, przeczytaj magazyn
MAJ 2015, przeczytaj magazyn CZERWIEC 2015, przeczytaj magazyn LIPIEC 2015, przeczytaj magazyn SIERPIEŃ 2015, przeczytaj magazyn
WRZESIEŃ 2015,przeczytaj magazyn PAŹDZIERNIK 2015,przeczytaj magazyn LISTOPAD 2015,przeczytaj magazyn GRUDZIEŃ 2015,przeczytaj magazyn
STYCZEŃ 2016,przeczytaj magazyn LUTY 2016,przeczytaj magazyn MARZEC 2016,przeczytaj magazyn KWIECIEŃ 2016,przeczytaj magazyn
MAJ 2016,przeczytaj magazyn CZERWIEC 2016,przeczytaj magazyn LIPIEC 2016,przeczytaj magazyn SIERPIEŃ 2016,przeczytaj magazyn
WRZESIEŃ 2016,przeczytaj magazyn PAŹDZIERNIK 2016,przeczytaj magazyn LISTOPAD 2016,przeczytaj magazyn GRUDZEŃ 2016,przeczytaj magazyn
STYCZEŃ 2017,przeczytaj magazyn LUTY 2017,przeczytaj magazyn MARZEC 2017,przeczytaj magazyn przeczytaj magazynMagazyny, wydania z roku 2014.

STYCZEŃ 2014, przeczytaj magazyn LUTY 2014, przeczytaj magazyn MARZEC 2014, przeczytaj magazyn KWIECIEŃ 2014, przeczytaj magazyn
MAJ 2014, przeczytaj magazyn CZERWIEC 2014, przeczytaj magazyn LIPIEC 2014, przeczytaj magazyn SIERPIEŃ 2014, przeczytaj magazyn
WRZESIEŃ 2014,przeczytaj magazyn PAŹDZIERNIK 2014,przeczytaj magazyn LISTOPAD 2014,przeczytaj magazyn GRUDZIEŃ 2014,przeczytaj magazyn


Magazyny, wybrane wydania z lat wcześniejszych.

przeczytaj magazyn przeczytaj magazyn przeczytaj magazyn przeczytaj magazyn
przeczytaj magazyn przeczytaj magazyn przeczytaj magazyn przeczytaj magazyn
przeczytaj magazyn przeczytaj magazyn przeczytaj magazyn przeczytaj magazyn

O wydawcy magazynu

Wydawcą magazynu jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Gazeta ukazuję się dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym powstała 17 marca 1998 roku, w celu niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, wymagającym specjalistycznego leczenia
w połączeniu z prowadzeniem edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym,
a także zawodowym.

Organizacja prowadzi ośrodek, Centrum Szkoleniowo Rehabilitacyjne im. Ojca Pio, Przedszkole Integracyjne, Ośrodek Hipoterapii, Hospicjum Stacjonarne i Hospicjum Domowe. W planach przewidziany jest także kompleks rekreacyjno - sportowy
ze stadionem przystosowanym do potrzeb sportowców niepełnosprawnych oraz sztucznym zbiornikiem wodnym.