Strona zarchiwizowana
W tym miejscu, pod adresem www.serceinnym.pl
w latach 2004 - 2017 działała strona internetowa
gazety "Serce Innym" - Magazynu Osób Niepełnosprawnych.

Dostęp do archiwalnej strony można uzyskać od autora i twórcy serwisu - Leszka Langera,
który był również administratorem strony www.serceinnym.pl do końca marca 2017 roku.
O dostęp do archiwaliów można wystąpić pisząc na adres:

langer.nowysacz@gmail.com